Szczegóły

Aktualizacja oprogramowania dla AM-8.3 (v58)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla urz±dzenia AM-8.3, oznaczona symbolem v58. W nowej wersji w protokole DMX zostały zwiększone czasy: BREAK, i MAB oraz została  poprawiona funkcja wykrywania urz±dzeń Art-Net w sieciach Wi-Fi.

<< powrót