Szczegóły

Aktualizacja oprogramowania dla AM-8.3 (v57)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla urz±dzenia AM-8.3, oznaczona symbolem v57. Dodano funkcję zmiany trybu synchronizacji przez użytkownika oraz zaktualizowano protokół Art-Net.

<< powrót