Szczegóły

Aktualizacja oprogramowania dla AM-8.3 (v56)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla urz±dzenia AM-8.3, oznaczona symbolem v56. Poprawiono funkcję ¶ciemniania animacji.

<< powrót