Szczegóły

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ - INTERBUD 2017 w Łodzi.

Dziękujemy wszystkim odwiedzaj±cym stoisko KNX - Professionals Polska za zapoznanie się z naszymi najnowszymi rozwi±zaniami, które pozwalaj± na integrację zaawansowanego o¶wietlenia LED z systemem inteligentnego budynku KNX.

<< powrót