Szczegóły

Aktualizacja oprogramowania dla AM-10

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla urządzenia AM-10, oznaczona v1.1. Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu wyświetlania panelu sterowania. Teraz wszystkie informacje są dostępne na jednym panelu bez konieczności przełączania pomiędzy strefami. Klikają na nazwę strefy możemy wyświetlić panel starowania prędkością i intensywnością. Informacje o sposobie wykonania aktualizacji dostępne są w instrukcji obsługi AM-10.

<< powrót