Szczegóły

Zmiany w sterowniku AM-9

W nowej wersji sterownika zostało wprowadzonych kilka zmian funkcjonalnych. Uległa zwiększeniu liczba stref do 16, do biblioteki zostały dodane standardowe urz±dzenia RGB, RGBW oraz grupy urz±dzeń. W nowej wersji sterownika, możliwa jest zmiana ustawień poprzez zewnętrzne przeł±czniki lub sygnał analogowy 0-10V. Plik z aktualizacj± oprogramowania można pobrać ze strony produktu AM-9.

<< powrót