Szczegóły

Aktualizacja oprogramowania dla AM-10

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla urz±dzenia AM-10. Informacje o sposobie wykoniania aktualizacji dostępne s± w instrukcji obsługii AM-10.

<< powrót